הלוואות משכנתא - למטרות שונות 

 

 

הלוואת משכנתא אינה מיועדת בהכרח למימון  רכישת דירה למגורים. ניתן לקבל הלוואת משכנתא גם עבור מטרות נוספות וצרכים נוספים, וכל זאת בתנאי שנמשכן את הבית שלנו לטובת הבנק (מכאן המילה משכנתא – משכון).

 

כיום ניתן לקבל הלוואות משכנתא לא רק לטובת רכישת דירת מגורים, אלא גם לטובת רכישת נכס להשקעה, מימון שיפוץ או הרחבת הבית, סגירת חובות ואף עזרה לבן משפחה. כמובן שכל ההלוואות הללו יהיו תחת הכותרת "הלוואת משכנתא", שהרי נכס כלשהו ימושכן לטובת הבנק (או מוסד מלווה אחר).

להלן כמה מסוגי הלוואות המשכנתא האפשריות:

 

משכנתא לצורך רכישת דירה:

זוהי המשכנתא ה"קלאסית" – הלוואה לצורך רכישת דירה.
הדירה הנרכשת יכולה להיות דירה חדשה מקבלן או דירה מיד שניה. במידה וזו דירתכם הראשונה תוכלו לקבל מימון של עד 75% משווי הנכס. במידה והינכם משפרי דיור (בעלי נכס קיים העומד למכירה והנכס החדש יחליף אותו) תוכלו לקבל מימון של עד 70% משווי הנכס החדש. חשבתם על דירה שניה לטובת השקעה, תוכלו לקבל הלוואה של עד 50% משווי הנכס החדש (במקרים מסוימים ניתן לקבל עד 60%).
במקרה של רכישה, הכסף עובר ישירות מהבנק לחשבון המוכר או קבלן.
שווי הנכס לטובת המימון ייקבע על ידי שמאי מטעם הבנק או לפי חוזה הרכישה - הנמוך מביניהם, ולכן רצוי לבצע שמאות מוקדמת.


משכנתא לבנייה עצמית:

משכנתא לבניה עצמית כוללת שני מסלולי מימון – מימון רכישת הקרקע ומימון הבנייה. חשוב מאד להגיש את הבקשה למימון הקרקע לפני רכישתה בפועל, שאם לא כן הבנק כנראה יסרב לממן את רכישת הקרקע. כמו כן מומלץ לחשב את עלויות הקרקע והבניה גם יחד, ולהגיש לבנק מראש בקשה למימון הכולל. בקשה כזו עשויה לחסוך טרדות בשלבים מאוחרים יותר.
בהלוואה מסוג זה נצטרך להציג לבנק המלווה את היתרי בנייה, תוכניות בנייה, חוזה פיתוח ועוד. כספי המשכנתא ישוחררו בשלבים לפי קצב התקדמות הבניה בהתאם לדוח השמאי. על השמאי לדווח לבנק מהו שווי הקרקע בעת תחילת הבניה (יכול להיות שירשתם את הקרקע או שרכשתם אותה לפני שהופשרה לבניה) ולאשר את עלויות הבניה נטו על פי הצעות המחיר והחוזים שנחתנו אל מול הקבלנים השונים. מתוך הסכומים שאושרו על ידי השמאי ייגזר גובה ההלוואה בהתאם לאחוז המימון הנדרש.
מאחר וכסף ישוחרר ע"י הבנק בהתאם להתקדמות הבנייה, חשוב לתכנן נכון את מסלולי המשכנתא בתמהיל ואת מועדי משיכת הכסף מכל אחד מהמסלולים.

 

משכנתא לטובת שיפוץ:  

הלוואת משכנתא לטובת שיפוץ מאפשרת גיוס סכום כסף גבוה בריבית נוחה יחסית ובפריסת תשלומים ארוכה לטובת שיפוץ הבית.
בהלוואת משכנתא לטובת שיפוץ הבית ניתן לקבל ריביות טובות יותר מהריביות הניתנות בהלוואה לכל מטרה. יש להציג לבנק באמצעות השמאי את עלויות השיפוץ השונות וכך ניתן יהיה לקבל את ההלוואה לטובת השיפוץ.
שימו לב שבמקרה זה הכסף יועבר לחשבונכם בשתי מנות, מנה אחת בתחילת השיפוץ והמנה השנייה תוך כדי השיפוץ לאחר אישור השמאי שהשיפוץ מבוצע.

 

משכנתא לכל מטרה:

זוהי הלוואה בסכום גבוה, הניתנת למטרות חוקיות ומוגדרות מראש כגון: סגירת חובות, רכישת רכב, מימון לימודים, עזרה לילדים (חתונה) וכו'. גם הלוואה זו כרוכה במישכון הבית. הלוואה זו הינה בריביות גבוהות יותר ביחס לריביות דיור, אך עדיין כדאיות יותר מריביות אשראי רגיל, וכמו כן ניתן לפרוס את החוב לתקופה ארוכה יותר מאשר בהלוואות אשראי רגילות.


נקודת מפנה

 052-3699494            office@tpoint.co.il