האם כדאי לקחת הלוואה מההורים במקום חלק מהמשכנתא? 

 

 

מחירי הדיור הגבוהים הפכו את רכישת הדירה בימינו למשימה קשה מאד עבור רוב הצעירים. רבים נעזרים בהוריהם המסייעים ע"י מענק ו/או הלוואה, וע"י כך מקטינים את גובה המשכנתא.

נשאלת השאלה האם קבלת הלוואה מההורים בסכום משמעותי וללא ריבית וללא הצמדה, על מנת להקטין את המשכנתא היא בהכרח משתלמת?

 

ההורים ראויים לתודה על רצונם לסייע. אלא שההלוואה שהם מציעים לנו, עלולה להתברר כמתנה יקרה ביותר. הלוואה יש להחזיר, ולעיתים קרובות מדובר בהחזר בתשלומים חודשיים קבועים (גם אם הם ללא ריבית והצמדה) למשך מספר שנים קטן יותר ממספר שנות ההחזר בהלוואות המשכנתא הטיפוסיות. לכן, יש לבחון הלוואה זו בדיוק כפי שבוחנים כל הלוואה במסגרת תמהיל המשכנתא.

מובן שלהלוואה ללא ריבית והצמדה יש שווי רב. אם למשל מדובר בהלוואה על סך 90,000 ₪ שניתנה ללא ריבית והצמדה, והוסכם שההחזר החודשי יהיה על סך של 1,500 ₪ למשך 5 שנים.

נניח שהלוואה דומה במסגרת המשכנתא תינתן במסלול בריבית קבועה של 3% וללא הצמדה. אלא שכדי לקבל סכום של 90,000 ₪ בריבית הנ"ל ובהחזר חודשי של 1,500 ₪ ההלוואה תיפרס על פני כ 5.5 שנים במקום 5 שנים, וסך ההחזר לבנק יסתכם בכ 98,000 ₪. כלומר – מדובר במתנה רבת ערך בגובה של כ-8,000 ש"ח שחסכנו.

 

כאמור, אנו לוקחים הלוואה זו כחלק ממשכנתא כוללת, ולכן עלינו לבחון את השפעתה של ההלוואה על סך המשכנתא. נבחן זאת ע"י דוגמא מספרית שתמחיש את הבעייתיות שעלולה להיות כרוכה בקבלת הלוואה מהסוג הנ"ל.

(נא לשים לב שמדובר בדוגמא לצורך המחשה בלבד!)

נניח לדוגמא שתכננו לקחת משכנתא בגובה 600,000 ₪, ויכולת ההחזר החודשי שלנו עומדת על 4,000 ₪.

בהינתן ההלוואה מההורים בתנאים שתיארנו להלן, הרי שאת שאר הכסף בסך 510,000 ₪ ניקח במסגרת המשכנתא. נחלק את הסכום בין מסלול צמוד פריים למסלול ריבית קבועה ללא הצמדה, כמתואר בטבלה "הלוואה מההורים + משכנתא".

 

 

 

 

  

אילו היינו מוותרים על ההלוואה מההורים והיינו לוקחים את מלוא 600,000 במשכנתא, היינו מחלקים את ההלוואה ביחס דומה בין המסלול צמוד ריבית הפריים והמסלול בריבית קבועה ללא הצמדה, כמתואר בטבלה "משכנתא (ללא הלוואה מההורים)".

 

מהשוואה בין שתי הטבלאות, ניתן לראות שבמקרה בו נעזרנו בהלוואה של ההורים, סך החזר המשכנתא עומד על למעלה מ 927,000 ₪, בעוד שללא הלוואת ההורים, היה ההחזר שלנו לבנק מסתכם ה פחות מ 780,000 ₪. כלומר – חיסכון של כמעט 150,000 ₪!!!

 

מה הסיבה לכך? מדוע ההלוואה של ההורים, שניתנה בתנאים נוחים לכאורה – לללא ריבית וללא הצמדה – גרמה לנו להפסד כל כך גדול בסך החזר ההלוואה?

 

הסיבה לכך היא פשוטה – מאחר ויכולת ההחזר החודשית שלנו היא מוגבלת ועומדת על סך 4,000 ₪ בלבד, עצם העובדה שעלינו להחזיר להורים 1,500 ₪ בכל חודש, משמעותה שלהחזר המשכנתא החודשי נותרים בידינו 2,500 ₪. כלומר, אנו מקדישים להחזר הלוואה בסך 90,000 ₪ (כ 15% מסך ההלוואה) סך של 37% מתקציב ההחזר החודשי – אלו הן פרופורציות לא נכונות!

עובדה זו גורמת לנו למתוח את הלוואת המשכנתא על פני שנים ארוכות יותר, ובמסלול הריבית הקבועה גם הריבית גבוהה הרבה יותר. משמעות הדבר היא שנשלם את הריבית על המשכנתא במשך שנים ארוכות יותר – ובסה"כ נחזיר הרבה יותר.

 

המסקנה העיקרית שניתן להסיק מדוגמא זו, היא שיש לבדוק היטב כל הצעה העומדת לפנינו. לא תמיד, מתנה מההורים (שאכן שווה כסף רב) היא אכן כדאית לנו בסיכומו של דבר.
על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר מדובר בהלוואה נדיבה ואטרקטיבית מהקבלן או מהבנק!

 

 

נקודת מפנה

 052-3699494            office@tpoint.co.il